+40 787 703 810 office@idesgrup.ro
Tomesti Iasi, Romania

Incercari electrice

Incercari si verificari periodice in instalatiile electrice

Principalele tipuri de incercari si verificari periodice care se fac într-o instalație electrică de joasă tensiune, se referă la:

https://www.idestechnique.ro/wp-content/uploads/2016/11/Depositphotos_42192113_original-570x500.jpg

Masuratori privind continuitatea conductoarelor de protecţie

Se recomandă ca testul sa fie efectuat fără sarcină, cu o sursa de tensiune între 4V şi 24V d.c. sau a.c. şi un curent de 200mA.

Masuratori privind continuitatea conductoarelor de alimentare

Acest test se efectuează pentru a verifica continuitatea fiecărui conductor, inclusiv conductorul de protectie.

Rezistenţa de izolaţie, este un alt tip de incercare

Acest test se realizeaza prin masurari ale rezistentei de izolatie între conductorul de fază şi cel neutru, conectaţi împreună şi conductorul de protecţie conectat la pamânt. Rezultatele testelor de continuitate obținute în urma incercarilor, trebuie sa fie înregistrate în ohmi. În cazul în care dispozitivele de protecţie la supratensiuni (SPD) sau alte echipamente sunt de natura sa influenţeze testul de verificare sau ar deteriora echipamente, acestea ar trebuie sa fie deconectate înainte de efectuarea testului de rezistenta de izolatie. În cazul în care nu este rezonabil posibil pentru a deconecta un astfel de echipament (de exemplu, priza fixa care încorporeaza un SPD), tensiunea de încercare pentru circuitul special, poate fi redusă la 250V DC, dar rezistenţa de izolaţie trebuie să aibă o valoare de cel puţin 1MΩ.

Protecţia prin alimentare cu tensiune foarte joasă (TFJP şi TFJS)

Se confirmă prin măsurarea rezistenței de izolaţie.

Protecţia prin separare electrică

Se confirmă prin măsurarea rezistentei de izolaţie.

Incercari de polaritate

Un test de polaritate se efectuează pentru a verifica faptul ca siguranţele, întreruptoarele şi dispozitive cu un singur pol sunt conectate numai pe conductorului de fază. Polaritatea pe circuite de iluminat şi la echipamente vor fi efectuate pe baza de sondaj, la 10% dintre acestea. Incercarile de polaritate se fac pentru toate circuitele de prize si de iluminat.

Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ

În cazul în care o instalaţie de împământare este încorporată instalaţiei elelctrice, un alt tip de masuratori care trebuie realizat este si masurarea rezistenţei de dispersie a fiecărui electrod al prizei de pământ. Această verificare este foarte importantă din punct de vedere a securitatii electrice. Buletinul de incercare (Buletinul PRAM) eliberat în urma măsurătorilor efectuate cuprinde valoarea înregistrată în urma acestei încercări.

Protecţia prin deconectarea automată a alimentării

Acest tip de incercare se face prin masurarea impendanţei buclei de scurtcircuit (buclei de defect - Zs). Masuratorile vor fi facute la toate tablourile de distribuţie, la toate prizele, pe 10% din circuitele de iluminat, dar să includă in mod obligatoriu un corp de iluminat montat in punctul cel mai îndepărtat de tabloul de distribuţie. Acest tip de verificare (masurarea impendantei buclei de defect), se referă la măsurarea curentului de defect prezumat, în conditiile punerii la pământ pentru fiecare punct relevant al instalaţiei electrice.

Verificarea RCD - urilor (Verificarea protecţiei suplimentare)

În cazul în care protecţia împotriva atingerii indirecte este asigurata de un dispozitiv de curent rezidual, eficienţa acestuia va fi verificată printr-o încercare simulând o condiţie de eroare corespunzatore, independentă de orice instalaţie de testare încorporată în aparat (butonul de test).

Verificarea succesiunii fazelor

Pentru circuite polifazate, din punct de vedere al procedurii de testare a instalatiilor elelctrice, se verifică faptul ca secvenţa de fază este menţinută, adică sensul de rotație indicat pe aparatul de test, nu are sens contrar acelor de ceasornic.

Căderea de tensiune

Caderea de tensiune poate fi evaluata din punct de vedere al testelor efectuate, prin masurarea impedanței circuitului, dar şi prin intermediul calculelor.

Verificarea periodica pram

Trebuie executata la intervale de timp conform normativelor tehnice, dar si a legislatiei ce reglementeaza domeniul instalatiilor electrice.Conform Hg 1146/2006, angajatorul trebuie sa garanteze ca cerinţele de securitate şi de sănătate sunt respectate şi orice deteriorări ale instalatiilor electrice sunt depistate şi remediate la timp prin verificari periodice.

Testarea PAT

Testarea impedantei buclei de defect

Termoviziunea

Inspectiile termografice realizate vine ca raspuns la aceasta necesitate importanta privind mentinerea fiabilitatii retelelor de alimentare cu energie.